Lid worden

Ben jij een ondernemer die zich thuis voelt in het bruisende Nieuw-Amsterdam/Veenoord? Dan nodigen we je graag uit om lid te worden van de Ondernemersvereniging NAV. Bij ons draait het vooral om actieve betrokkenheid op diverse manieren.

Bij ons is iedereen van waarde

Elk lid draagt op zijn of haar eigen manier bij aan onze vereniging. Dit kan op verschillende manieren, denk hierbij aan:

 • Het samen met andere leden organiseren van evenementen
 • Het ter beschikking stellen van ruimte voor activiteiten
 • Het delen van kennis en netwerken om anderen te ondersteunen
 • Het financieel ondersteunen van activiteiten
 • Het leveren van materiaal voor onze activiteiten
 • Het verzorgen van bedrijfsbezoeken of presentaties

 

We laten het aan onze leden over hoe ze invulling willen geven aan hun bijdrage. Daarnaast verwachten we dat leden proberen aanwezig te zijn bij onze activiteiten. De Ondernemersvereniging NAV draait immers om haar leden, voor haar leden.

Edit Template

Aanmelden

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en behoudens opzegging, steeds stilzwijgend voor de periode van een jaar verlengd.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Type lidmaatschap
Selecteer welke vorm van lidmaatschap voor u van toepassing is:
Akkoord geven lidmaatschap
Ik verklaar hierbij mijn lidmaatschap aan de ondernemersvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Opzegging dient schriftelijk ingediend te worden per kalenderjaar voor 30 november.
Akkoord geven algemene voorwaarden

Lidmaatschap


De Ondernemersvereniging Nieuw-Amsterdam Veenoord (OVNAV) is een vereniging. Door lid te worden, stemt u in met onze voorwaarden.
Het lidmaatschap van OVNAV is bedrijfsmatig en staat alleen open voor organisaties die geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel, met economische activiteiten in Nieuw-Amsterdam / Veenoord. In uitzonderlijke gevallen kan het lidmaatschap worden aangegaan door organisaties met aantoonbare binding met of betrokkenheid bij ons werkgebied.

Verlenging en opzegging


Het lidmaatschap van OVNAV wordt aangegaan voor een kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar, tenzij het wordt opgezegd.
Opzegging dient schriftelijk ingediend te worden per kalenderjaar voor 30 november.

Contributie


U ontvangt jaarlijks een factuur voor de contributie. ONAV behoudt zich het recht voor om de contributiecategorie aan te passen.

Voorwaarden bij beëindiging door OVNAV


Bij het aangaan van het lidmaatschap verklaart u op het aanmeldformulier alles naar waarheid te hebben ingevuld. OVNAV behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen als blijkt dat deze informatie onjuist is. In dat geval heeft u geen recht op restitutie van reeds betaalde contributies.
Indien betaling uitblijft, behoudt OVNAV zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen. In dat geval blijft u de contributie voor het betreffende kalenderjaar verschuldigd aan de vereniging.Secretariaat:
Bedrijvenweg 4
7833 JH Nieuw-Amsterdam
Tel: 0591 - 555227
IBAN NL19 RABO 01 14 5 570 04
KVK 40045394

Recente berichten

 • All Post
 • Acties
 • Belastingadvies
 • Boodschappen
 • Bouwmarkten
 • Centraal Gelegen
 • Diversen
 • Evenementen
 • Horeca
 • Installatieservices
 • Interviews
 • Nieuws
 • Parkeren
 • Socials
 • Toeristische Vaart
 • Vastgoed
 • Winkeliers

Typisch Tweelingdorp

Ontdek onze bruisende gemeenschap gelegen in het hart van Emmen, Drenthe. Met zijn unieke ligging aan kanalen en een warm welkom van de lokale bevolking, biedt ons dorp een levendige sfeer voor zowel bewoners als bezoekers.

Volg ons op social media

Edit Template

Lid worden

Ben jij een ondernemer die zich thuis voelt in het bruisende Nieuw-Amsterdam / Veenoord? Dan nodigen we je graag uit om lid te worden van de Ondernemersvereniging NAV.

Volg ons op Social Media

© 2024 Created by YMD